Saturday, September 15, 2012

UPU第二轮的上诉结果公布啦^^

今年的本地国立大专录取上诉结果,已可于9月15日(星期六)下午12时开始查看了哟!

有呈交网上上诉表格的申请者,可点击以下任何一个的Saluran链接来查看其上诉结果。
(在登入UPU官http://upu.mohe.gov.my/后,所看到的就是这样了^^)

STATUS KEPUTUSAN RAYUAN KE INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI AWAM
BAGI PROGRAM PENGAJIAN LEPASAN STPM/SETARAF (IJAZAH PERTAMA)
SESI AKADEMIK 2012/2013
SEMAKAN MULAI 12:00 TENGAH HARI
SALURAN 1:LEMBAH KLANG
SALURAN 2:UTARA
SALURAN 3:SELATAN
SALURAN 4:SABAH
SALURAN 5:SARAWAK

或是通过使用UPU所提供的SMS简讯服务来查看上诉结果。
Sila taip:UPU RESULT [No. KP] dan SMS ke:15888

上诉成功的申请者,可从下个星期二(9月18日)开始,到其所获得的国立大专所开放来查看录取信的网站,查看其录取所需注意的详情,和印出其录取信。
各大专所开放的网站,可从此文件的Lampiran 2找到:
http://upu.mohe.gov.my/portal/arkib/1213_KENYATAAN_AKHBAR_KEPUTUSAN_RAYUAN_STPM.pdf

此上诉遴选,是为了填补因某些新生未到该校报到,而所带来的空缺。
上诉结果是UPU的最终决定,若申请者直到9月30日都没能获得任何大专的录取通知,这就表示其上诉已失败。

如有任何疑问,可拨电至高教部的学生录取管理部(BPKP JPT)所提供的热线与助线服务询问。
Hotline :03-8870 6767
Helpline :03-8870 6777
Talian Am 03-8870 6755 / 676

消息来源:STATUS KEPUTUSAN RAYUAN KE INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI AWAM (IPTA) BAGI PROGRAM PENGAJIAN LEPASAN STPM/MATRIKULASI/ASASI (IJAZAH PERTAMA) SESI AKADEMIK 2012/2013

No comments:

Post a Comment

博升BLOG使用指南

你知道什么是博升吗?想知道?“博升简介”

想了解博大设施、宿舍、如何前往博大等等博大的事项?“博大介绍”

想要知道PTPTNJPA等等奖贷学金的事项?“奖贷学金”

想要知道博升瓜瓜们到底都在做些什么?“活动分享”

怎样申请UPU?想了解其他有关升学的情报?升学资讯

博升 BLOG 布告栏

即将进入博大,但是还不了解博大?
没关系,就让我们一起来了解看看~
读读看以下文章,希望可以帮助到你们哦!

(1)想更了解博大?我们一一为你介绍博大的‘衣食住行’吧!

(2) 宿舍房间环境如何?欲了解住宿方面的新生请参考:

(3)不懂怎么去博大?来来来,看看前往博大篇.

(4) 不知怎么申请奖贷学金?来看看贷奖学金篇!

祝大家升学愉快!博升爱很大!